Valtiopaivaasia HE 22/1996

HE 22/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
603/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
604/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

2) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hansson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996 1125

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/1996 vp
Valmistunut

08.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.05.1996 Poistettu PTK 57/1996 1529
10.05.1996 Poistettu PTK 59/1996 1552
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996 1670

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.1996 Päättynyt PTK 66/1996 1865
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996 1886 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

​​​​