HE 22/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
603/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
604/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

2) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hansson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1125

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/1996 vp
Valmistunut

08.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.1996 Poistettu PTK 57/1996
10.05.1996 Poistettu PTK 59/1996
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1996 Päättynyt PTK 66/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1865

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1886

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.1996

Vastaus
EV 44/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2