HE 22/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

15.12.2000

Säädöskokoelma
658/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Tietohallintopäällikkö Gerlander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.1998 Päättynyt PTK 40/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/1998 vp
Valmistunut

27.05.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 88/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1998

Vastaus
EV 50/1998 vp