HE 22/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
490/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nuotio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2000 vp
Valmistunut

28.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 5.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.2000 Päättynyt PTK 62/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.2000 Päättynyt PTK 63/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.05.2000

Vastaus
EV 53/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin