Valtiopaivaasia HE 22/2003

HE 22/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.10.2003

Voimaantulo

01.11.2003

Säädöskokoelma
870/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.10.2003

Voimaantulo

01.11.2003

Säädöskokoelma
871/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

2. Laki merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2003 Poistettu PTK 34/2003 7
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003 14
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2003 vp
Valmistunut

24.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.09.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2003 Päättynyt PTK 67/2003 5 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2003 Päättynyt PTK 71/2003 2 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2003

​​​​