Valtiopaivaasia HE 22/2004

HE 22/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
394/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.03.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2004 vp
Valmistunut

13.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Poistettu PTK 40/2004 4
15.04.2004 Keskeytetty PTK 42/2004 3
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004 1 1, 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004 5 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​