Valtiopaivaasia HE 220/1994

HE 220/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1994 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Vuoden 1994 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Vuoden 1994 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3212

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 96/1994 3253

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 76/1994 vp
Valmistunut

02.12.1994

Päätösehdotus

VaVM 76/1994 vp Hyv. muutettuna,

Vastalauseet

Mietintöön VaVM 76/1994 vp liittyy 3 vastalausetta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 76 a/1994 vp
Valmistunut

09.12.1994

Päätösehdotus

VaVM 76a/1994 vp Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

13.12.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot