Valtiopaivaasia HE 220/1995

HE 220/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n ja säätiölain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
177/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki säätiölain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
178/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

2) Laki säätiölain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996 41

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/1996 vp
Valmistunut

16.02.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.1996 Päättynyt PTK 13/1996 405

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.1996 Päättynyt PTK 14/1996 410
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1996 Päättynyt PTK 17/1996 519

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1996

​​​​