HE 220/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (voimaantulosäännöksen, StVM 40/1996 vp) muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (voimaantulosäännöksen, StVM 40/1996 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1230/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (voimaantulosäännöksen, StVM 40/1996 vp) muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4200

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4331

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/1996 vp
Valmistunut

10.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 173/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1996 Päättynyt PTK 174/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1996 Päättynyt PTK 175/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5632

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1996 Päättynyt PTK 183/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5828

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1996

Vastaus
EV 239/1996 vp