HE 220/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laitteiden energiatehokkuudesta

Huomautus

HE/EU 96/57/EY 92/42/ETY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki laitteiden energiatehokkuudesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1241/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki laitteiden energiatehokkuudesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Tarkastaja Vuori-Karvia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 33/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 156/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

Vastaus
EV 212/1997 vp