Valtiopaivaasia HE 220/2004

HE 220/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vakuutusedustuksesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
570/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
571/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 a ja 1 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
572/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
573/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
574/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
575/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusedustuksesta

2. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 9 §:n muuttamisesta

3. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 a ja 1 b §:n muuttamisesta

4. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lehtipuro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004 19
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2005 vp
Valmistunut

30.03.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2005 Keskeytetty PTK 72/2005 4
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005 5 12, 13
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin