Valtiopaivaasia HE 220/2010

HE 220/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
227/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
228/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
229/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
230/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

15.06.2011

Säädöskokoelma
231/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 39/2010 vp
Valmistunut

25.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.2011 Päättynyt PTK 145/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin