HE 221/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta)

Vahvistettu

21.02.1992

Voimaantulo

01.03.1992

Säädöskokoelma
165/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion talousarviosta)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivistö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3948

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

4101

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/1992 vp
Valmistunut

11.02.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 3/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 4/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.1992 Päättynyt PTK 6/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

86

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.1992 Päättynyt PTK 7/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

90

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1992