Valtiopaivaasia HE 221/1994

HE 221/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain 104 ja 106 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 104 ja 106 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

31.12.1994

Säädöskokoelma
1435/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 104 ja 106 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994 3292

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 45/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994 5946

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994 5954
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994 6140

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.1994

​​​​