Valtiopaivaasia HE 221/1996

HE 221/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden kansallista erityistukea koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki maataloustuotannon lopettamistuesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1340/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1341/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1342/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1343/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maataloustuotannon lopettamistuesta

2) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

3) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

4) Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.11.1996

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4363

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1996 Päättynyt PTK 138/1996 4432

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 24/1996 vp
Valmistunut

05.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 170/1996 5427

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 172/1996 5513
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 180/1996 5725

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 5

​​​​