Valtiopaivaasia HE 221/1997

HE 221/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1322/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.11.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/1997 vp
Valmistunut

12.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 170/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997
Huomautus

*) Lain 79 §:n 2 mom. tulee voimaan 31.12.1997 ja 8 §:n 2 mom. 01.01.1999.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997

​​​​