Valtiopaivaasia HE 221/1998

HE 221/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Direktiivi 96/82/EY

Päätökset

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
57/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
58/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

2) Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Koivumäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 26/1998 vp
Valmistunut

18.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

​​​​