Valtiopaivaasia HE 221/2008

HE 221/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Päätökset

1. Verotililaki

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
604/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
605/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
606/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
607/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
608/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
609/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
610/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
611/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
612/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
613/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
614/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2009

Voimaantulo

14.08.2009

Säädöskokoelma
615/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Verotililaki

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

3. Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

4. Laki verontilityslain muuttamisesta

5. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

6. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

7. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

8. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

9. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

10. Laki veronkantolain muuttamisesta

11. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

12. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.12.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.12.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2009 vp
Valmistunut

15.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4. ja 6.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2009 Keskeytetty PTK 56/2009 3
27.05.2009 Päättynyt PTK 57/2009 2 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009