Valtiopaivaasia HE 221/2009

HE 221/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1263/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki turkistuottajien lomituspalveluista

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1264/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1265/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1266/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

2. Laki turkistuottajien lomituspalveluista

3. Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Väärälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 24
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 45/2009 vp
Valmistunut

25.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 42 ja 43 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 29/2009 vp
Valmistunut

20.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2009