Valtiopaivaasia HE 222/1992

HE 222/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1212/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Keskeytynyt PTK 125/1992 3712
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992 3743

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 56/1992 vp
Valmistunut

10.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/1992 vp
Valmistunut

05.11.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Poistettu PTK 151/1992 4542
17.11.1992 Päättynyt PTK 152/1992 4544

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992 4570
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4610

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1992

​​​​