HE 222/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1218/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kerola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3246

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 63/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Keskeytynyt PTK 125/1994
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5-10
Istuntopöytäkirjan sivu

5283

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1994