HE 222/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkesäätiölain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998 *)

Säädöskokoelma
1323/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/1997 vp
Valmistunut

12.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 170/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1997 Päättynyt PTK 171/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1997 Päättynyt PTK 176/1997
Huomautus

*) Lain 43 ja 48 a §, 116 §:n 1 mom. 6 kohta sekä

120 § tulevat voimaan 31.12.1997.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1997

Vastaus
EV 242/1997 vp