Valtiopaivaasia HE 222/1998

HE 222/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

31.03.1999

Säädöskokoelma
1077/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sandberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/1998 vp
Valmistunut

13.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1998 Päättynyt PTK 147/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998
Huomautus

*) Asetus 325/1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

​​​​