Valtiopaivaasia HE 222/2005

HE 222/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Pelastusopistosta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
607/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
608/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Pelastusopistosta

2. Laki pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kättö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2006 Päättynyt PTK 3/2006 10
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2006 vp
Valmistunut

02.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 28 ja 30 § hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2006 vp
Valmistunut

20.04.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2006 Päättynyt PTK 67/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2006 Päättynyt PTK 69/2006 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2006

​​​​