Valtiopaivaasia HE 222/2006

HE 222/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Ratalaki

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
110/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
111/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
112/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
113/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ratalaki

2. Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

4. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Välipirtti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 18
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 30/2006 vp
Valmistunut

07.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2006 Päättynyt PTK 129/2006 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.01.2007