Valtiopaivaasia HE 222/2010

HE 222/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Esitutkintalaki

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
805/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Pakkokeinolaki

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
806/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
807/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
808/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
809/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
810/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
811/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
812/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
813/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
814/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki rikoslain 15 ja 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
815/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
816/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
817/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
818/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
819/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
820/2011
Päätös

Hyväksytty

17. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
821/2011
Päätös

Hyväksytty

18. Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
822/2011
Päätös

Hyväksytty

19. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
823/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
824/2011
Päätös

Hyväksytty

21. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
825/2011
Päätös

Hyväksytty

22. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
826/2011
Päätös

Hyväksytty

23. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 16 ja 60 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
827/2011
Päätös

Hyväksytty

24. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 13 ja 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
828/2011
Päätös

Hyväksytty

25. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
829/2011
Päätös

Hyväksytty

26. Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
830/2011
Päätös

Hyväksytty

27. Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuu-luvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
831/2011
Päätös

Hyväksytty

28. Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:stä muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
832/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

29. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
833/2011
Päätös

Hyväksytty

30. Laki kielilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
834/2011
Päätös

Hyväksytty

31. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
835/2011
Päätös

Hyväksytty

32. Laki huumausainelain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
836/2011
Päätös

Hyväksytty

33. Laki asevelvollisuuslain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
837/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

34. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
838/2011
Päätös

Hyväksytty

35. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
839/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

36. Laki puolustusvoimista annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
840/2011
Päätös

Hyväksytty

37. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
841/2011
Päätös

Hyväksytty

38. Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
842/2011
Päätös

Hyväksytty

39. Laki eläinsuojelulain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
843/2011
Päätös

Hyväksytty

40. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
844/2011
Päätös

Hyväksytty

41. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
845/2011
Päätös

Hyväksytty

42. Laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
846/2011
Päätös

Hyväksytty

43. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
847/2011
Päätös

Hyväksytty

44. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
848/2011
Päätös

Hyväksytty

45. Laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
849/2011
Päätös

Hyväksytty

46. Laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
850/2011
Päätös

Hyväksytty

47. Laki hevostalouslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
851/2011
Päätös

Hyväksytty

48. Laki kotieläinjalostuslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
852/2011
Päätös

Hyväksytty

49. Laki passilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
853/2011
Päätös

Hyväksytty

50. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
854/2011
Päätös

Hyväksytty

51. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
855/2011
Päätös

Hyväksytty

52. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
856/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

53. Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
857/2011
Päätös

Hyväksytty

54. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
858/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

55. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
859/2011
Päätös

Hyväksytty

56. Laki löytötavaralain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
860/2011
Päätös

Hyväksytty

57. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
861/2011
Päätös

Hyväksytty

58. Laki mallioikeuslain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
862/2011
Päätös

Hyväksytty

59. Laki patenttilain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
863/2011
Päätös

Hyväksytty

60. Laki tieliikennelain 92 m §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
864/2011
Päätös

Hyväksytty

61. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 50 ja 50 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
865/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

62. Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
866/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

63. Laki konkurssilain 7 luvun 3 §:n ja 14 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
867/2011
Päätös

Hyväksytty

64. Laki autoverolain 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
868/2011
Päätös

Hyväksytty

65. Laki valmisteverotuslain 111 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
869/2011
Päätös

Hyväksytty

66. Laki alkoholilain 60 ja 60 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
870/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

67. Laki pakkokeinolain 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
871/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Esitutkintalaki

2. Pakkokeinolaki

3. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

5. Laki vankeuslain muuttamisesta

6. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

9. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

10. Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

11. Laki rikoslain 15 ja 16 luvun muuttamisesta

12. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

13. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 ja 45 §:n muuttamisesta

14. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta

15. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

16. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

17. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

18. Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

19. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

20. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

21. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöön-panossa annetun lain 5 b ja 13 §:n muuttamisesta

22. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta

23. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 16 ja 60 §:n muuttamisesta

24. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 13 ja 57 §:n muuttamisesta

25. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

26. Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta

27. Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

28. Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 7 §:stä muuttamisesta

29. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

30. Laki kielilain 14 §:n muuttamisesta

31. Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 ja 13 §:n muuttamisesta

32. Laki huumausainelain 43 §:n muuttamisesta

33. Laki asevelvollisuuslain 65 §:n muuttamisesta

34. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

35. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

36. Laki puolustusvoimista annetun lain 19 §:n muuttamisesta

37. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

38. Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta

39. Laki eläinsuojelulain 47 §:n muuttamisesta

40. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

41. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 36 §:n muuttamisesta

42. Laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta

43. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

44. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

45. Laki siemenkauppalain 26 §:n muuttamisesta

46. Laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta

47. Laki hevostalouslain 14 §:n muuttamisesta

48. Laki kotieläinjalostuslain 14 §:n muuttamisesta

49. Laki passilain muuttamisesta

50. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

51. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

52. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

53. Laki viestintämarkkinalain 95 §:n muuttamisesta

54. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

55. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 39 §:n muuttamisesta

56. Laki löytötavaralain 16 §:n muuttamisesta

57. Laki ydinenergialain muuttamisesta

58. Laki mallioikeuslain 37 §:n muuttamisesta

59. Laki patenttilain 59 §:n muuttamisesta

60. Laki tieliikennelain 92 m §:n muuttamisesta

61. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 50 ja 50 a §:n muuttamisesta

62. Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

63. Laki konkurssilain 7 luvun 3 §:n ja 14 luvun 5 §:n muuttamisesta

64. Laki autoverolain 86 §:n muuttamisesta

65. Laki valmisteverotuslain 70 §:n muuttamisesta

66. Laki alkoholilain 60 ja 60 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kanerva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Pantu pöydälle PTK 111/2010 6
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 44/2010 vp
Valmistunut

10.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3., 6.-11., 13., 15.-18., 20.-27., 29.-32., 34., 36.-51.,53., 55.-60. ja 63.-66. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. että 1., 2., 4., 5., 12., 14., 19., 28., 33., 35., 52., 54., 61. ja 62. lakiehdotus hyväksytään muutettuina , että hyväksytään uusi 67. lakiehdotus , että lakialoitteet LA 36/2009 vp ja LA 110/2010 vp hylätään, ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 66/2010 vp
Valmistunut

08.03.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 50/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 2 8-11
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 7 3,4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 luvun 15 §.stä, 10 luvun 6 §:n 2 momentista, 8 §:stä, 31 §:n 1 momentista, 35 §:n 1 momentista, 48 §:n 1 momentista, 56 §:n 1 momentista ja 58 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot