HE 223/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta ja ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1269/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1270/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta

2) Laki ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ollinkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1996 Päättynyt PTK 145/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4643

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/1996 vp
Valmistunut

10.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 173/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1996 Päättynyt PTK 174/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1996 Päättynyt PTK 175/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5631

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1996 Päättynyt PTK 183/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5827

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1996

Vastaus
EV 240/1996 vp