Valtiopaivaasia HE 223/1997

HE 223/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1229/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1230/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1231/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1232/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1233/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki osuuspankkilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1234/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 14 ja 15 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1235/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1236/1997
Päätös

Hyväksytty

9) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1237/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1238/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1239/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki leimaverolain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1240/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

3) Laki liikepankkilain muuttamisesta

4) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

5) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

6) Laki osuuspankkilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7) Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 14 ja 15 §:n kumoamisesta

8) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

9) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

10) Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta

11) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

12) Laki leimaverolain 51 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 35/1997 vp
Valmistunut

03.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 158/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1997 Päättynyt PTK 160/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997