HE 223/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1175/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/1998 vp
Valmistunut

10.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 166/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.1998 Poistettu PTK 167/1998
11.12.1998 Keskeytynyt PTK 170/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 15.12.1998 Puhemiehen menettely: Ed. Kuopan ehdotusta

käsittelyn pohjaksi ei esitelty äänestettäväksi.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1998 Poistettu PTK 177/1998
18.12.1998 Päättynyt PTK 179/1998 127-129

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1998

Vastaus
EV 241/1998 vp