Valtiopaivaasia HE 223/2009

HE 223/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1047/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1048/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1049/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

3. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 26
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2009 vp
Valmistunut

11.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2009 Päättynyt PTK 108/2009 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2009 Keskeytetty PTK 112/2009 18
27.11.2009 Päättynyt PTK 114/2009 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2009