HE 224/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1322/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3713

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 58/1992 vp
Valmistunut

20.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 159/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4717

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot