Valtiopaivaasia HE 224/1992

HE 224/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1322/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3713

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 58/1992 vp
Valmistunut

20.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4679

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 159/1992 4717
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​