HE 224/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1454/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1455/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 31 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1456/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1457/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1458/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1459/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1460/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki peruskoululain muuttamisesta

3) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 31 d §:n muuttamisesta

4) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

5) Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain muuttamisesta

6) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta

7) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Könnölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 117/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3365

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 26/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1993 vp
Päätös

Lauantain 2. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 162/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Keskeytynyt PTK 164/1993
05.12.1993 Päättynyt PTK 165/1993 6
Istuntopöytäkirjan sivu

4908

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 23, 24
Istuntopöytäkirjan sivu

5177

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1993