HE 224/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1301/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paasonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1996 Päättynyt PTK 145/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4643

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5013

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5152

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 218/1996 vp