Valtiopaivaasia HE 224/1998

HE 224/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain 49 §:n, työterveyshuoltolain 9 §:n ja rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työturvallisuuslain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1999

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
203/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työterveyshuoltolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1999

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
204/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.02.1999

Voimaantulo

01.05.1999

Säädöskokoelma
205/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työturvallisuuslain 49 §:n muuttamisesta

2) Laki työterveyshuoltolain 9 §:n muuttamisesta

3) Laki rikoslain 47 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Posio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 17/1998 vp
Valmistunut

15.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1999 Päättynyt PTK 186/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.01.1999 Päättynyt PTK 188/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 189/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.01.1999

​​​​