Valtiopaivaasia HE 224/2010

HE 224/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Poliisilaki

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
872/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
873/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
874/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
875/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
876/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
877/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
878/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
879/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki eläinlääkintähuoltolain 34 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
880/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
881/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
882/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
883/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
884/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
885/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
886/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
887/2011
Päätös

Hyväksytty

18. Laki rautatiekuljetuslain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
888/2011
Päätös

Hyväksytty

19. Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
889/2011
Päätös

Hyväksytty

20. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
890/2011
Päätös

Hyväksytty

21. Laki holhoustoimesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
891/2011
Päätös

Hyväksytty

22. Laki lähestymiskiellosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
892/2011
Päätös

Hyväksytty

23. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
893/2011
Päätös

Hyväksytty

24. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
894/2010
Päätös

Hyväksytty

25. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
895/2011
Päätös

Hyväksytty

26. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
896/2011
Päätös

Hyväksytty

27. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
897/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

28. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
898/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Poliisilaki

2. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

4. Laki rajavartiolain muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

6. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

8. Laki tullilain muuttamisesta

9. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain muuttamisesta

10. Laki eläinlääkintähuoltolain 34 ja 36 §:n muuttamisesta

11. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

12. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

13. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

14. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

15. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

16. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

17. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta

18. Laki rautatiekuljetuslain 29 §:n muuttamisesta

19. Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

20. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

21. Laki holhoustoimesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

22. Laki lähestymiskiellosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

23. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

24. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

25. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

26. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

27. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meriniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Pantu pöydälle PTK 111/2010 7
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 42/2010 vp
Valmistunut

10.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 3.-8. ja 10.-15. sekä 17.-27. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 16. lakiehdotus hyväksytään muutettuina , että 9. lakiehdotus hylätään, että hyväksyntään uusi 28. lakiehdotus ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 67/2010 vp
Valmistunut

08.03.2011

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 21/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.-8. ja 10.-27. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-8. ja 10.-27. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 2. ja 9. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 5 luvun 3, 8, 32, 36, 47, 54 ja 56 §:stä, 9 luvun 11 §:n 2 momentista, 2. lakiehdotuksen 15 b §:n 3 momentista ja 9. lakiehdotuksen 11 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.2011