HE 225/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/ETA HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä

Vahvistettu

05.01.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
21/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Korpela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Pp 14.10. PTK 95/1994
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3250

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 17/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5603

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1994 Keskeytynyt PTK 138/1994
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5
Istuntopöytäkirjan sivu

5680

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1