Valtiopaivaasia HE 225/1994

HE 225/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/ETA HE/EU

Päätökset

1) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä

Vahvistettu

05.01.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
21/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Korpela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1994 Pp 14.10. PTK 95/1994 3250
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994 3301
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 17/1994 vp
Valmistunut

25.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5494

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5603
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Keskeytynyt PTK 138/1994 5680
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5713 5

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1