HE 225/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1259/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1260/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. finanssisihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

4678

Huomautus

YmV:n on annettava lausuntonsa 27.11.1996 mennessä

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/1996 vp
Valmistunut

09.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 170/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 171/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1996 Keskeytynyt PTK 172/1996
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 1-5
Istuntopöytäkirjan sivu

5510

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 180/1996 2
Istuntopöytäkirjan sivu

5685

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1996

Vastaus
EV 243/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 6

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot