Valtiopaivaasia HE 225/1996

HE 225/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1259/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1260/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.11.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. finanssisihteeri Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4678
Yhteiskeskustelu
Huomautus

YmV:n on annettava lausuntonsa 27.11.1996 mennessä

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/1996 vp
Valmistunut

09.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 6/1996 vp
Valmistunut

28.11.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 170/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 171/1996 5455

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Keskeytynyt PTK 172/1996 5510
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5516 1-5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 180/1996 5685 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 6

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​