Valtiopaivaasia HE 225/1997

HE 225/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
346/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Toivanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1998 vp
Valmistunut

27.02.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/1997 vp
Valmistunut

10.12.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1998 Päättynyt PTK 22/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.03.1998