Valtiopaivaasia HE 226/1991

HE 226/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiopäiväjärjestyksen ja edustajanpalkkiosta annetun lain sekä eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
205/1992
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
206/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
207/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

2) Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

3) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.1991

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.01.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.01.1992 Päättynyt PTK 121/1991 4330

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/1992 vp
Valmistunut

14.02.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1992 Päättynyt PTK 8/1992 268

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.1992 Päättynyt PTK 10/1992 292
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1992 Päättynyt PTK 11/1992 309

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom 2) VJ 70 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.1992

​​​​