Valtiopaivaasia HE 226/1992

HE 226/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Lannoitelaiksi

Vahvistettu

26.02.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
232/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Lannoitelaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Teirikko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3714

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 27/1992 vp
Valmistunut

11.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 177/1992 5271

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Päättynyt PTK 178/1992 5277
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 185/1992 5521

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

​​​​