Valtiopaivaasia HE 226/1993

HE 226/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle opintotukilainsäädännön uudistamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Opintotukilaki

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
65/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asumistukilain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
66/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Opintotukilaki

2) Laki asumistukilain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Pp 22.10. PTK 117/1993 3365
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3496

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 25/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/1993 vp
Valmistunut

16.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 160/1993 4858

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 161/1993 4865 6-10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 5046 11-13

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2