HE 226/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain, lääninoikeuslain ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1504/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lääninoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

2) Laki lääninoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

3) Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1994 Päättynyt PTK 95/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3250

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 156/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 157/1994 10-12
Istuntopöytäkirjan sivu

6087

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2. ja 3. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6302

Huomautus

26.01.1995 lähetetty oikaisukirje eduskunnan vastaukseen,

lähetenumero 349/94

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1