Valtiopaivaasia HE 226/1996

HE 226/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, tapaturmavakuutuslain, vakuutusyhtiölain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1084/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1085/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1086/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1087/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1088/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

2) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

3) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

4) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

5) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.11.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1996 Päättynyt PTK 145/1996 4643

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/1996 vp
Valmistunut

05.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996 5366
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996 5380
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996 5402

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996 5421
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996 5642

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1