Valtiopaivaasia HE 226/2004

HE 226/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Päätökset

1. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Vahvistettu

29.04.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
272/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Silvennoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2004 Päättynyt PTK 117/2004 25
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2005 vp
Valmistunut

15.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3, 7 ja 9 § muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 113/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.03.2005 Keskeytetty PTK 29/2005 1
30.03.2005 Päättynyt PTK 30/2005 1 1-7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.04.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​