HE 226/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikostorjunnasta puolustusvoimissa

2. Laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta

3. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki puolustusvoimista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

6. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta

7. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

8. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 13/2010 vp
Valmistunut

20.01.2011

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §