HE 227/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen johdosta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
547/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
548/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
549/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
550/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
551/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki sairausvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
552/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työntekijäin eläkelain 8 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
553/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki työttömyysturvalain 16 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
554/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3) Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

6) Laki sairausvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta

7) Laki työntekijäin eläkelain 8 c §:n muuttamisesta

8) Laki työttömyysturvalain 16 ja 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Pp 16.10. PTK 125/1992 5
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3714

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/1993 vp
Valmistunut

27.05.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 63/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993 10, 11
Istuntopöytäkirjan sivu

1540

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1993 Keskeytynyt PTK 69/1993
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993 5
Istuntopöytäkirjan sivu

1625

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2