Valtiopaivaasia HE 227/1994

HE 227/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinteistönmuodostamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Laki kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
553/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Kiinteistönmuodostamislaki

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
554/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
555/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
556/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
557/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki kiinteistötoimitusmaksusta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
558/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
559/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki maaseutuelinkeinolain 38 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
560/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
561/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
562/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki muinaismuistolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
563/1995
Päätös

Hyväksytty

12) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
564/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
565/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki yhteisaluelain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
566/1995
Päätös

Hyväksytty

15) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
567/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.1995

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
568/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta

2) Kiinteistönmuodostamislaki

3) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

4) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

6) Laki kiinteistötoimitusmaksusta

7) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

8) Laki maaseutuelinkeinolain 38 ja 43 §:n muuttamisesta

9) Laki kaivoslain muuttamisesta

10) Laki kalastuslain muuttamisesta

11) Laki muinaismuistolain 5 §:n muuttamisesta

12) Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

13) Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

14) Laki yhteisaluelain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

15) Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

16) Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1994 Päättynyt PTK 98/1994 3301

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 45/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 11/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 201/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994 7502

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 203/1994 7520
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7540 40-43
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7700

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom (MmVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.03.1995

​​​​