Valtiopaivaasia HE 227/1996

HE 227/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1204/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1205/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1206/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1207/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2) Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta

4) Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.11.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1996 Päättynyt PTK 145/1996 4643

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 39/1996 vp
Valmistunut

05.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996 5366
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996 5380
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996 5402

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996 5422
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996 5642
Huomautus

Huom!Säännökset, joilla vakuutusmaksujen ja -ehtojen vahvistamisesta luovutaan ja vakuutuksen harjoittaminen sallitaan ulkomaisille vakuutusyhtiöille tulevat voimaan vuoden 1999 alusta.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996