HE 227/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1204/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1205/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1206/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1207/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2) Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta

4) Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4537

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1996 Päättynyt PTK 145/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4643

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 39/1996 vp
Valmistunut

05.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5422

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5642

Huomautus

Huom! Säännökset, joilla vakuutusmaksujen ja -ehtojen

vahvistamisesta luovutaan ja vakuutuksen harjoittaminen

sallitaan ulkomaisille vakuutusyhtiöille tulevat voimaan

vuoden 1999 alusta.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996

Vastaus
EV 235/1996 vp