HE 227/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
332/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kuusio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1998 vp
Valmistunut

13.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.03.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1998 Päättynyt PTK 33/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998

Vastaus
EV 22/1998 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot