Valtiopaivaasia HE 227/2002

HE 227/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä

Vahvistettu

13.03.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
230/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
231/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002 29
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 21/2002 vp
Valmistunut

15.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 180/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2003 Päättynyt PTK 182/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin