HE 228/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vientitakuulain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vientitakuulain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.1992

Voimaantulo

01.04.1992

Säädöskokoelma
241/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vientitakuulain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.01.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.01.1992 Päättynyt PTK 121/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

4331

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1992 vp
Valmistunut

13.02.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.1992 Päättynyt PTK 10/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1992 Päättynyt PTK 11/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

310

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.1992 Päättynyt PTK 13/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

381

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.03.1992